Productie

Fabien Rencurosi, onze fabrieksdirecteur, vervoegde de Knauf groep in 1974. Op het moment dat hij aan de slag ging, werden er pas sinds 2 maanden gipspleisters verkocht op de Belgische markt. Eigenlijk was Lothar Knauf, destijds ceo van Knauf België, op een zaterdagochtend dringend op zoek naar een jonge gemotiveerde persoon om tijdens het weekend te depanneren. Een prachtige start van het sprookjeshuwelijk tussen Fabien Rencurosi en Knauf dat reeds 43 jaar stand houdt.

Een interview met Fabien Rencurosi is eigenlijk een buitenkans aangezien hij één van de grondleggers van het huidige Knauf in België én ver daarbuiten is. Hij heeft het bedrijf mede ontwikkeld en weet wat het is om in de race te blijven, kort op te bal te spelen, te innoveren en indien nodig te pionieren. 

« Eigenlijk maakte het gipspleister Goldband een instant succes van Knauf op de Belgische markt. Destijds werkten de stukadoors met tweelagige pleisters die samengesteld waren uit klei, zand en koeienstaarthaar, en aangebracht werden op een onderstructuur van houten latten. Hierna werd deze tweelagige pleister afgewerkt met gehydrateerde kalk afkomstig vanuit de Maasvallei. Men diende daarna meer dan zes maanden te wachten vooraleer men kon schilderen of behangen. Plotsklaps kwam er met Goldband een éénlagig pleister op basis van witte gips op onze markt die bovendien ongelofelijk glad was in vergelijking met het voorgaande. In 1978 lanceerde knauf bovendien zijn eigen gipspleistermachine op onze markt. Dit was een absolute revolutie voor de stukadoor. Op dat moment stapten we van de ene ontdekking in de andere. We namen enorme stappen vooruit en dat was geweldig. Dit pionierswerk was enorm boeiend. Dat wij overtuigd waren van onze producten was één ding, het overtuigen van de stukadoors en opzichte van onze kwaliteit was een ander paar mouwen. Hoewel we enorm veel tijd en middelen staken in het overtuigen van deze belangrijke doelgroep, volgde het succes vrijwel onmiddellijk! Het waren fantastische jaren. » duidt Fabien Rencurosi met de nodige retorische nostalgie, maar zonder spijt.

Ook vandaag blijven de uitdagingen groot, maar geheel verschillend ten opzichte van vroeger. Het product dient enerzijds steeds aangepast of verbeterd te worden in functie van de strenge Europese eisen en anderzijds speelt ook de huidige koers die ons bedrijf vaart hierin een rol.

« De bouwsector wordt steeds concreter en de architectonische vaardigheden vereisen dat we voortdurend innoveren, opdat onze producten naadloos inpassen binnen de meest spectaculaire projecten. Eigenlijk is het simpel, we zijn begonnen met slechts één product en beschikken vandaag over een arsenaal van vijftig verschillende producten waarvan ieder product telkens zijn nauwkeurige en unieke eigenschappen heeft. De moeilijkheid is dat we steeds naar dunnere pleisters gaan waarvan de additieven zorgvuldig moeten worden gedoseerd. Dit beïnvloedt het gehele productieproces binnen ons fabriek. We werken nauw samen met ons team van het laboratorium, dat tegenwoordig een doorwinterd ontwikkelingscentrum is geworden voor de West-Europese zone van de Knauf Groep. De techniciteit die verwacht wordt van onze producten (brandweerstand, schokweerstand, luchtdichtheid enz.) vereist dat we nauw samenwerken met de goede universiteiten die ons land rijk is. » vertelt Fabien Rencurosi.

 

De robotisering van de fabriek

De Knauf Groep werkt nauw samen met de verschillende dochterondernemingen van de Groep. Deze dynamiek laat ons toe om onze expertise en kennis te bundelen waaruit nieuwe producten ontstaan. Zo zijn er tegenwoordig twee nieuwe trends, namelijk de doe-het-zelf markt (DIY) en de energieprestatieregelgeving (EPB).

« De Belg heeft een baksteen in de maag en houdt ervan om zijn woning te renoveren. Dit doet hij/zij met het nodige gezond verstand. Het uitgebreide DIY assortiment is een interessante en groeiende markt die nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. De droom van de doe-het-zelver gaat echter verder. Hij/zij is uitermate bewust van het belang van goede isolatie. Dit resulteerde voor ons in een groeiende vraag naar verspuitbare sierpleisters voor gevels. In Nederland daarentegen is het gladde beton dan weer heel erg in trek en waarop onze pleisters mee dienen te corresponderen. Het is absoluut de marktwerking die ons doet evolueren. De noden van vandaag zijn niet langer de noden van tien of twintig jaar geleden. De markt beweegt in een razend tempo! » constateert Fabien Rencurosi.

Een direct gevolg van de complexiteit van onze producten is de robotisering van de fabriek. 

De productiewereld kan niet langer zonder zulke krachtige tools. « Ik twijfel niet aan deze evolutie, integendeel, ik omarm deze vooruitgang. Het voert efficiënt en met de nodige precisie repetitieve taken uit en dit is belangrijk. Voor mij persoonlijk laat deze mechanisatie mijn personeel toe om tijd vrij te maken voor veel belangrijkere en interessantere taken, zoals reflecteren over onze producten, het voorraadbeheer, het transport van onze goederen, het verminderen van onze ecologische voetafdruk enz.

We trachten voortdurend om onszelf te verbeteren. Tegenwoordig produceren we eenzelfde product gedurende een dag. 

Zo vermijden we om de eerst geproduceerde pallet te verliezen, ontzien we een zelfreinigende pauze van onze machines gedurende 20 minuten, verminderen we onze elektriciteitsfactuur… Deze 24u/24u productiekeuze die we maken is extreem belangrijk en heeft onmiddellijke gevolgen inzake onze performantie. Tijdens het weekend maken we tijd vrij voor nicheproducten. Degenen waar we slechts een kleinere hoeveelheid van dienen te produceren.

Voor deze laatste hebben we telkens een voorraad gelijkgesteld aan de verkoop van maximaal één week. » verklaart de fabrieksdirecteur. Hij gaat verder « Binnen ons sector is de productie afhankelijk van het Belgische weer. Het minste wat je kan zeggen is dat deze nogal durft schommelen. Wanneer het gedurende drie weken aanhoudend vriest in het zuiden van ons land, liggen de werven stil. Gelukkig zijn de temperaturen gematigder in het noordelijke deel van ons land en bij onze Noorderburen waardoor we verder kunnen gaan met produceren. De vertraging in Nederland laat meestal twee weken langer op zich wachten in vergelijking met Vlaanderen »

Het is met een niet-te-stuiten-enthousiasme en de nodige omzichtigheid wanneer Fabien Rencurosi over zijn job spreekt. Zijn talrijke ervaringen in het buitenland – waarbij hij de nobele taak heeft om nieuwe productie-eenheden op punt te zetten voor de Groep – beïnvloedt zijn knowhow en manier van denken in positieve zin: « Een fabriek staat, naast de nodige machines, vooral in het teken van mensen. Ik tracht altijd een luisterend oor te bieden aan het personeel, hen te helpen indien nodig en vooral vertrouwen te geven. Ik blijf te allen tijde eenvoudig en toegankelijk. Leiding geef je niet vanaf jouw bureau, integendeel, het zijn net de menselijke relaties die mijn beroep zo zinvol maken. Ik heb het geluk om veel nieuwe projecten op te volgen, waar door ik veel nieuwe mensen ontmoet en telkens in een nieuwe dynamiek terechtkom. Ik verveel me nooit! » concludeert Fabien Rencurosi.

Laboratorium

Het laboratorium op onze site te Engis vervult een strategische rol binnen de Knauf groep. Enerzijds garandeert het labo de kwaliteit van de in Engis geproduceerde gipspleisters en anderzijds staat deze ook bekend als het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de poederproducten voor de West-Europese regio. Het team van 12 personen werkt nauw samen met het fabriekspersoneel, waardoor we de kwaliteit en performantie van onze afgewerkte producten kunnen waarborgen ten opzichte van onze klanten.

de producten van morgen

Het laboratorium te Engis vervult een belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsmissie, namelijk het op punt stellen van de producten van morgen. « De huidige tendensen, namelijk de ontwikkeling van verschillende alternatieve afwerkingsproducten en de marktvraag naar steeds dunnere pleisters, impliceren belangrijke uitdagingen voor de “standaard” pleisters . Uiteraard is het onze ambitie om te innoveren en onze producten voortdurend te ontwikkelen opdat deze de verwachtingen van onze klanten blijven waarmaken. » legt Frédéric Delvaux, Quality Manager, uit.

Tijdens de productie staat het labo in constante verbinding met de voormannen, de operatoren, de elektrische– en technische dienst. Zo kunnen ze blijvend de systeemparameters optimaliseren en technische problemen vermijden. Bij Knauf worden de producten zowel in het laboratorium onder de loep genomen, alsook geverifieerd via praktische testen door Philippe Verkeyn, een ervaren stukadoor. Hij staat in rechtstreekse verbinding met het laboratorium en vult de verzamelde gegevens van het labo verder aan. Het is de synergie tussen de research in het labo, de praktische testen van Philippe Verkeyn en de bevindingen van de klanten, die de kwaliteit van onze producten al sedert 40 jaar waarborgt.

Missies van het laboratorium

  • De kwaliteit van de productie in Engis verzekeren
  • De continuïteit van onze certificaten garanderen (ATG/KIWA/IBR)
  • De conformiteit van de grondstoffen controleren
  • Opvolgen en analyseren van specifieke vragen van klanten
  • Labo stuurt medewerkers naar de werf om op de site de kwaliteit van de gipspleisters te controleren
  • Ontwikkeling van nieuwe producten in samenwerking met de commerciële– en marketingdienst
  • Ontwikkeling en verbetering van productieprocessen in samenwerking met de elektrische- en mechanische dienst
  • Beheer van productieorders
  • De opvolging van de productie in SAP verzekeren

Technische dienst 

De naam Knauf staat wijd en zijd bekend voor hoogkwalitatieve producten. Daarnaast heeft het merk de technische kennis en expertise van de verschillende bouwsystemen van zijn producten in huis. Deze laatste is essentieel voor de professional die een perfect resultaat verwacht. Raf De Haes, Technisch Directeur bij Knauf, is overtuigd van het feit dat de expertise bij Knauf verder gaat dan de poort van het fabriek. Hij transformeerde zijn technische dienst – die vandaag 10 personen telt – tot een kenniscentrum van experten die allen gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen zoals akoestiek, brandweerstand van materialen, mechanische samenstelling enz.

het hoge expertiseniveau…

Wanneer je advies wenst te verstrekken aan een bouwprofessional, ben je enkel geloofwaardig wanneer je de sector door en door kent. Raf De Haes begreep dit en besloot om de dienst volgens productgroepen te organiseren: 

« Tegenwoordig worden zowel de producten als de wetgeving steeds specifieker, wat het quasi onmogelijk maakt om de kennis van alle producten in één persoon terug te vinden. De eisen groeien exponentieel waardoor we ons op regelmatige basis bijscholen om op de hoogte te blijven van alle veranderingen. »

De nieuwe werkmethode is enorm gunstig voor onze verkoopafdeling, omdat deze een snelle en efficiënte ondersteuning geniet. « Neem nu bijvoorbeeld onze technisch commercieel afgevaardigden die in rechtstreeks contact met onze klanten op een werf staan. We kunnen hen geval per geval een gericht antwoord geven die aansluit bij een specifieke werfsituatie. Het gebeurt ook dat onze dienst zelf ter plaatse gaat kijken om een juist advies te verstrekken.

Sommige klanten, waaronder architecten, handelaren of particulieren, bezorgen ons ook e-mails met verzoeken of klachten. Ons doel is om hen te ondersteunen bij de implementatie van producten of bouwsystemen en hen te adviseren ten aanzien van ons assortiment en de specifieke eigenschappen hiervan. De bouwwereld is enorm geëvolueerd. De ondergronden waarop onze pleisters op aangebracht dienen te worden, de soms agressieve omgevingsfactoren waartegen ze bestand dienen te zijn, alsook de bouwmaterialen waarmee ze dienen te corresponderen, zijn absoluut niet meer dezelfde als vroeger. 

Het moeilijkste gedeelte is om rekening te houden met alle parameters en het vinden van een optimale oplossing. »

Om het hoge expertiseniveau aan te houden, wordt het technisch team aan de hand van interne opleidingen of universitaire opleidingsmodules bijgeschoold. Aan de hand van de opgedane kennis geven ze dan op hun beurt opleidingen aan ons verkoopteam of aan bepaalde architecten of ondernemers die geïnteresseerd zijn in de technische kennis van de producten binnen ons gamma.

Er is echter nog een ander facet van ons werk dat steeds aan belang wint, weet Raf De Haes ons te vertellen:

« Ieder (nieuw) product van ons gamma dient gedocumenteerd te worden via een gedetailleerde technische fiche waarvan de inhoud opgelegd wordt door de Belgische en Europese wetgeving. Het kost ons enorm veel tijd om dit lijvige werk te realiseren! Wanneer we nieuwe producten op de markt brengen, zijn niet enkel de technische aspecten van belang, ook de certificaten die de gezondheid, veiligheid, performantie… omarmen, moeten in de drie landstalen ter beschikking gesteld en op regelmatige basis geüpdatet worden. Dan houden we nog geen rekening met de vrijwillige certificeringsprocedures (ATG) die Knauf voor zijn producten wenst. Tenslotte klopt ook bij ons de digitale evolutie op de deur die het naamkaartje BIM* draagt. In de nabije toekomst zal er steevast met deze tool gewerkt worden en hiermee dienen we absoluut klaar te zijn. »

* BIM wat staat voor Building Information Modeling, in onze contreien bekend onder de naam bouwwerkinformatiemodel, is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Dit model geeft de nodige technische informatie over een gebouw, zijn onderhoud, herstellingen, eventuele aanpassingen, uitbreidingen en afbraak.

« De commerciële afgevaardigden, die dicht bij de klanten staan, vertellen ons over de nieuwe trends binnen de bouwsector. Als we aan de top willen blijven, hebben we niet alleen een goed product nodig, maar ook een onberispelijke technische dienst en marketingafdeling. Ons beroep is in constante ontwikkeling en net dat maakt het zo interessant. We stoppen nooit met leren! » concludeert Raf De Haes.

Met een steeds groter wordend gamma en de steeds uitdijende toepassingen hiervan, is de agenda van onze technische dienst tot aan de nok toe gevuld. Het feit dat ieder product binnen een systeem past, maakt de toepassingen op het terrein nog complexer. Het testen is nodig om onze klanten een oplossing te bieden die voldoet aan hun garantievoorwaarden in termen van brand-, akoestische –, stootweerstand … Om dit alles te testen, dienen we niet enkel met onze eigen Knauf producten rekening te houden, maar ook met andere bouwelementen die binnen het project van de klant betrokken worden en waarvoor de nodige Belgische of Europese technische informatie niet altijd aanwezig is.  

« Het geven van advies, een positie innemen en de garantie op een goede hechting van het product, is een zware verantwoordelijkheid. Mensen die in mijn afdeling werken, ondervinden last van druk en stress. Het is daarom cruciaal om soms afstand te nemen, te genieten van al de rest en zo goedgeluimd naar het werk te komen. Een goed evenwicht tussen privé en werk is belangrijk. Soms ben ik er een beetje bezorgd over.

Knauf heeft een sterk team nodig die de uitdagingen van morgen de baas moet kunnen. De commerciële afgevaardigden, die dicht bij de klanten staan, vertellen ons over de nieuwe trends binnen de bouwsector. Als we aan de top willen blijven, hebben we niet alleen een goed product nodig, maar ook een onberispelijke technische dienst en marketingafdeling. Ons beroep is in constante ontwikkeling en net dat maakt het zo interessant. We stoppen nooit met leren! » concludeert Raf De Haes.

Wist u dat?

De Butgb levert technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten en –systemen. Knauf laat zijn pleisters vrijwillig goedkeuren waardoor deze enerzijds officieel erkend worden in conformiteit met de huidige geldende regelgeving en anderzijds hun toepassingen worden aangetoond en gevalideerd.