VINDINGRIJKHEID EN DAADKRACHT TEN DIENSTE VAN DE NODEN VAN DE KLANT

Ondanks hun zeer verschillende functies binnen het bedrijf gaat het werk van Dino Garavello en Geoffrey Houbart dezelfde richting uit: vindingrijk en inventief zijn om in te spelen op de toekomstige noden van de klanten en de markt. een zorg waardoor ze zich laten leiden bij hun keuzes en die past bij de duurzame ontwikkeling die knauf nastreeft.

De combinatie van zijn opleiding architectuur en reële terreinervaring maken van Geoffrey Houbart de geschikt persoon voor de functie die hij vandaag bekleedt. Zijn doelstelling: innoverende strategieën ontwikkelen die toelaten om in te spelen op de verwachtingen van de markt, voeling te krijgen met de trends om nieuwe producten te ontwikkelen en die als eerste voor te stellen.
Het is interessant en leuk om na te denken over nieuwe concepten die we kunnen voorstellen aan de bouwsector. Het is vooral teamwork. Dankzij de voorschrijfcel en alle salesmedewerkers die dicht bij onze klanten staan, komen de beste ideeën tot stand. Daarachter zit natuurlijk het hele technische aspect van het product dat mogelijk gemaakt moet worden. Wat mij aanspreekt in die uitdaging is het hele denkproces volgen van bij het concept tot het product op de markt komt.
Geniale ideeën komen niet enkel voort uit extreem ingewikkelde dingen.
Integendeel. De ideeën die de beste perspectieven bieden, liggen overal voor het rapen. Een heel eenvoudig voorbeeld: het op de markt brengen van Knauf CaloriK®. Waarom is dit idee innovatief? Het betreft onze gipsplaat Diamond Board waarvan de achterkant uitgerust is met een PVC laag waartegen een elektrische weerstand is gedrukt. Die plaat kan onzichtbare warmte leveren met een laag vermogen, wat beantwoordt aan de huidige behoeften in zeer goed geïsoleerde gebouwen.
Met de ideeën die het voorstelt, is België een goede leerling binnen de Groep (België maakt deel uit van de regio West-Europa)..
Sommige nieuwe producten worden lokaal of regionaal ontwikkeld ofwel wereldwijd.” In dat geval neemt de moederonderneming het over. Het gaat vaak om extreem innoverende producten waarvoor onderzoek, hightech of engineering nodig is en die een echt visitekaartje worden voor het merk.
Het is heel goed dat de mentaliteit verandert en dat duurzaamheid een onmisbaar criterium is dat nageleefd moet worden
Geoffrey Houbart

Business Strategy Manager, Knauf

Duurzaamheid is niet de motor van de denkoefening, maar ze zal ongetwijfeld een rol spelen in het keuzeproces van de nieuwe producten.Vandaag kunnen we ons niet meer inbeelden dat we producten op de markt zouden brengen die niet milieuvriendelijk zijn. Er zijn zoveel regelgevingen, labels en certificeringen die daar de nadruk op leggen dat je daar automatisch rekening mee houdt. Dat was 10 jaar geleden anders. Het is heel goed dat de mentaliteit verandert en dat duurzaamheid een onmisbaar criterium is dat nageleefd moet worden. Zo is er bijvoorbeeld het programma TOTEM, dat net is ingevoerd in België en dat het mogelijk maakt om de ecologische impact van een gebouw in zijn geheel te beoordelen. Van elk product wordt een beschrijvende fiche aangemaakt die de analyse bevat van de impact van het product op zijn omgeving. In het jargon hebben we het over de LCA of de levenscyclusanalyse van het product. Ik denk dat die gegevens niet alleen belangrijk zijn voor de consument, maar ook voor Knauf, zodat we onze processen kunnen verbeteren en efficiënter kunnen maken.
In de praktijk zetten de meeste merken de stap om bewuster om te gaan met het milieu. We moeten dus het verschil kunnen maken.Knauf biedt niet alleen producten aan, maar heeft zich ook altijd opgesteld als partner van wie zijn producten gebruikt. Door ervaringen uit te wisselen slagen we erin de gamma’s te laten evolueren. Onze producten zijn gecertificeerd. We werken vrijwillig samen met onafhankelijke instanties zoals het IBR, dat labels toekent aan bepaalde van onze producten. Dat is nog een extra manier om opgepikt te worden door voorschrijvers zoals architecten, want die labels vormen een onafhankelijk keurmerk.”Knauf is zich bewust van het feit dat het goed is om dingen te doen, maar nog beter om mensen te informeren. Daarom heeft het de hele uitleg van zijn aanpak op een specifieke pagina op zijn website geplaatst: Knauf Blue. Het gaat om een platform waar alle benodigde informatie over ons milieubeleid (labels, recyclage, transport, certificering enz.) is verzameld. De voorschrijfcel is bovendien uitgebreid, en telt voortaan vier personen. Het doel van dat team: architecten bewust maken van alle innovatieve producten die Knauf in petto heeft. “Het idee is om niet langer te wachten tot de architect zich tot Knauf wendt voor inlichtingen over een product, maar om ook hier zelf in te spelen op zijn behoeften door hem de prestaties van de nieuwe producten voor te stellen. Het team is jong en enthousiast en ik ben er zeker van dat dat snel vruchten zal afwerpen. Door die proactieve strategie komen we te weten wat de verwachtingen van de vaklui zijn en kunnen we nagaan of we in staat zijn daarop te reageren door innovatieve producten te maken. Zo is de cirkel rond.”
Dino Garavello is al heel wat jaren logistiek verantwoordelijke bij Knauf en stelt een opmerkelijke evolutie binnen het vakgebied vast. We moeten rekening houden met de noden van het bedrijf om de leveringen op tijd rond te krijgen. Daarnaast behoeven we ook een diepgaande denkoefening inzake mobiliteit.
De verkeersopstoppingen van vandaag de dag op onze wegen zijn een gegeven waar we niet meer omheen kunnen bij het plannen van onze transporten. De trajecten zijn steeds langer, er zijn meer files, en werven in het stadscentrum zijn moeilijk bereikbaar. Dan hebben we het nog niet over het gebrek aan beschikbare vrachtwagens doordat slechts een of zes chauffeurs wordt vervangen! En die trend breidt verder uit.
Die vaststelling wordt wel vaker gedaan. Bij Knauf wil men er iets aan doen door concrete en veelbelovende oplossingen aan te brengen.
Zelfs nog voor we met die problemen te maken kregen, bedachten we samen met een van onze transporteurs – Jean Vincent – een manier om het aantal vrachtwagens op de wegen terug te dringen. Het totale gewicht van de vrachtwagen en zijn lading mag niet meer dan 44 ton zijn. Aangezien de transporteurs per vervoerde ton betaald worden, was het idee om de vrachtwagen zelf zo licht mogelijk te maken. Zo kunnen we per vrachtwagen 4 extra paletten laden. Dat is 1 vrachtwagen minder per 8 geladen vrachtwagens: de administratieve werklast en de laadtijd nemen af voor Knauf en de vermindering van de CO2-uitstoot en het aantal vrachtwagens op de wegen is positief voor het milieu.
Vandaag hebben alle transporteurs die voor Knauf werken de nodige investeringen gedaan aan hun vloot. Als je erover nadenkt, is die oplossing relatief eenvoudig en doeltreffend en zouden andere bedrijven ze ook moeten gaan toepassen. Als alle bedrijven die verandering zouden doorvoeren, zou dat een positieve invloed kunnen hebben op de verkeersproblematiek. Daar is alleen bewustwording en goede wil voor nodig.”
Wegtransport is sneller en komt tegemoet aan de huidige behoeften van een bedrijf dat alles onmiddellijk geleverd wil krijgen. Als bedrijf dat wil inzetten op verantwoord ondernemen, kan Knauf zijn beleid echter niet beperken tot de weg. De toekomst van het transport wordt onvermijdelijk multimodaal.Als je zoals ik dagelijks bezig bent met die kwestie kun je niet ongevoelig blijven voor het feit dat we onze manier van werken moeten herzien. De files, de kilometerheffing, de brandstofkosten en het feit dat we in de toekomst de steden niet meer binnen zullen mogen maken dat we moeten nadenken over duurzame alternatieve oplossingen. Bij Knauf liggen de productievestigingen van Engis en Wielsbeke respectievelijk langs de Maas en de Leie. We hebben enkele jaren geleden dus een denkgroep opgezet om vervoer over de binnenwateren te ontwikkelen. Die criteria zijn compleet verschillend: je moet vooruitziend zijn, de getransporteerde hoeveelheden zijn veel groter, de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen vraagt heel wat coördinatie, we werken met slechts een product …
De files, de kilometerheffing, de brandstofkosten en het feit dat we in de toekomst de steden niet meer binnen zullen mogen maken dat we moeten nadenken over duurzame alternatieve oplossingen.
Dino Garavello

Logistiek Verantwoordelijke , Knauf

Kiezen voor een alternatieve vervoerswijze betekent ook dat daar investeringen bij komen kijken. Je moet een partnerschap aangaan met een rederij en je moet je uitrusten.We zijn in 2001 van start gegaan met het transport per boot tussen onze fabrieken. Dat was onmiddellijk een succes. De semi-afgewerkte producten gingen van silo naar silo. Daarna hebben we op onze kaai een liftsysteem geïnstalleerd, dat intern ontworpen is, waarmee de klanten zelf hun waren kunnen ophalen. Momenteel leveren we rechtstreeks aan een klant in Kallo en doen we aan ‘cross docking’ op een kaai in Brussel. Tot slot zijn we overgeschakeld van transport in bulk naar het transport van paletten. Dat was de moeilijkste stap. Tegenwoordig zijn we de eersten die zo visionair zijn. Nog maar weinig bedrijven staan al zo ver in hun denkoefening. Als je weet dat een ton getransporteerd per boot drie keer minder schadelijk is dan een ton over de weg, sterkt dat ons in onze aanpak en onze wil om vooruit te geraken, want het feit dat we baanbrekend werk verrichten, maakt dat we op enorm veel obstakels stoten. Soms gaan we verder op wilskracht!
Nu we het vervoer over de weg en het water hebben gehad … rest ons nog het transport per spoor! Hoewel er vlakbij een spoorweg is, zal die optie nog niet meteen concrete vorm aannemen. “We hebben er natuurlijk aan gedacht. De voornaamste beperking is dat je voor transport per spoor redelijk lange afstanden moet kunnen afleggen. Maar het Belgisch grondgebied is klein en wordt ruimschoots bediend door onze ondernemingen, die ideaal gelegen zijn om een groot gedeelte ervan te dekken. De multimodale knopen zijn nog niet klaar en als we niet van kaai tot kaai werken, maakt elke onderbreking het voor ons minder interessant: door de benodigde tijd, het werk met het laden en lossen, de kosten, en voor de kwaliteit van het product. Dat gezegd zijnde, moeten we nog wat werk overlaten voor de volgende generaties en wie weet wordt de trein een alternatief dat ze zullen uitwerken!