Voor ons leefmilieu is er geen back-up beschikbaar. Een duurzame manier van produceren en producten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, staan daarom bovenaan de prioriteitenlijst van Knauf. Zij vormen de basis van de ‘Knauf Blue’ bedrijfsfilosofie en worden geattesteerd door onafhankelijke duurzaamheidslabels zoals het Duitse IBR en de Cradle to Cradle certificering.

IBR: een gezond binnenmilieu

In augustus jongstleden kregen de gipspleisters voor wanden en plafonds Knauf ECOfin en Knauf MP 75 het IBR label toegekend. Dit onafhankelijke label, dat wordt uitgereikt door het Duitse Institut für Baubiologie Rosenheim, attesteert dat de producten niet schadelijk zijn bij toepassing binnenshuis. Het IBR, dat al langer dan 20 jaar bestaat, geniet een uitstekende faam. Het instituut kent zijn label pas toe na strenge testen waarin onder andere VOS-emissies, fijn stof, zware metalen, biocidewerking en antistatische eigenschappen worden gemeten. Die testen moeten elke twee jaar worden herhaald.

> Meer info: http://knauf.be/nl/ibr

C2C: een veilige kringloop

Een groot aantal producten van Knauf is ook C2C gecertificeerd. Cradle to Cradle legt op dat producten zo worden ontworpen dat ze tijdens hun volledige levensduur veilig zijn, en na afloop kunnen worden hergebruikt zonder in te boeten aan kwaliteit en eigenschappen. Daarmee legt dit businessmodel een stevig fundament voor de kringloopeconomie die een antwoord zal bieden op de schaarser wordende grondstoffen.

> Meer info: http://knauf.be/nl/cradle-cradle

Knauf Blue: een duidelijke bedrijfsfilosofie

Al deze initiatieven passen naadloos in de bedrijfsfilosofie van Knauf die we kort kunnen samenvatten als ‘Think Green, Build Blue’. Knauf Blue meer bepaald, wat niet staat voor specifieke producten, maar voor een aanpak die alle geledingen van de bedrijfsvoering doordesemt. Materiaalgebruik, productie, transport, recyclage, verpakking, de gezondheid van verwerkers en gebruikers: al die elementen delen eenzelfde bekommernis voor mens en milieu. Want voor onze aardbol kunnen we niet terugvallen op een back-up.

> Meer info over Knauf Blue: http://knauf.be/nl/knauf-blue