Eén van de stichters van Knauf ontmoeten, blijft een eer, aangezien hij slechts zelden interviews toestaat. De redactie van Connects You dankt dit privilege aan een gesprek tussen Lothar Knauf en Patrick Renard, de huidige directeur van Knauf België. Een uitgelezen gelegenheid om terug te blikken, naar de toekomst te kijken en naar nieuwe uitdagingen die de groep te wachten staat. Twee generaties mannen die elkaar opvolgden aan het hoofd van dezelfde onderneming, dezelfde waarden delen, maar ook tijdens twee verschillende periodes werk(t)en.

Twee mannen, twee tijdperken, dezelfde uitdagingen…

En als we nu eens bij het begin beginnen…?

LK: Ik ben in Engis aangekomen toen ik dertig was, in 1972. Ik werkte reeds twee jaar in Duitsland toen mijn vader de noodzaak om een fabriek te openen in België naar voren schoof. Toen hij mij aanduidde om deze te leiden, heb ik niet getwijfeld; ik was onmiddellijk enthousiast. Ik zou mijn eigen baas zijn en mijn eigen projecten leiden. Ik had de drang om allerlei zaken waar te maken. Mijn eerste doel was echter om de markt te ontwikkelen. Het mag gezegd worden dat toen de gips van Knauf een soort van revolutie was. Wij plaatsen een product in de markt dat muren pleisterde in één laag!

De enige moeilijkheid was dat ons product duurder was dan de traditionele producten die toen voor handen waren en die bestonden uit mortel op basis van kalk en zand. Het kwam erop neer mensen te overtuigen en de efficiëntie van het product aan te tonen.

Ik moet erkennen dat het niet lang geduurd heeft voor de gewoontes begonnen te veranderen! Zeer snel bereikten wij ongelooflijke verkoopcijfers. Resultaten die onze wensen overtroffen. Wij hadden overal in België en Nederland instructeurs. Het waren goede tijden, de concurrentie was minder sterk dan vandaag.

Denken jullie dat de concurrentie vandaag harder is?

PR: De markt is geëvolueerd en dat heeft ons bedrijf ook moeten doen. Het gamma van Knauf is vandaag veel breder dan gisteren. We moeten op elk moment inspelen op de noden van de klant om marktleider te blijven. Wij hebben in Engis het geluk om ondersteund te worden door een onderzoekscentrum, wat ons de kans biedt om nieuwe producten te ontwikkelen. Maar, weet u, het zijn ook de mensen die voor Knauf werken die het merk vooruit stuwen.

Onze Fabrieksdirecteur Fabien Rencurosi heeft op veertig jaar tijd de gips merkbaar laten evolueren. Bepaalde klanten, die trouw zijn aan het merk, testen onze producten en samen onderzoeken we hoe ze te verbeteren zijn.
Vandaag spreekt men niet langer over eenvoudige gipsplaten, maar over de eigenschappen die deze kenmerken: bestand tegen vuur, vocht, geluid, schokken, … Vandaag hebben al onze producten een eigen toepassing.

Draagt het feit dat Knauf een familiebedrijf is bij tot het succes?

LK: Dat spreekt voor zich! Weet u, vroeger werkten we niet zoals vandaag. De besluitvorming was erg kort. Ik belde mijn vader of mijn oom om een investering te bespreken en binnen het uur kon dit afgehandeld zijn. Het was totale vrijheid en zo konden wij mooie kansen grijpen. Er is binnen onze familie altijd veel vertrouwen geweest. Je moest je uiteraard bewijzen, maar je was trots dat je voor het familiebedrijf werkte. Ik heb mijn ingenieursstudies dan ook met dat doel aangevat, net als mijn vier broers. We hebben altijd de bedoeling gehad om internationaal te opereren. Vandaag zijn er nog vertegenwoordigers van de familie Knauf binnen de familieraad (cf. bestuurscomité), maar onze onderneming is te groot geworden en onze familie te klein om alle directies van alle filialen te bevolken! Het was dus nodig om snel bepaalde functies in te vullen met managers van buiten de familie. Dat brengt nieuw bloed met zich mee, en dat is altijd goed.

PR: Ik moet toegeven dat 25 jaar ervaring in dit huis en bovendien aangeworven worden door Lothar Knauf, helpt als je directeur wordt bij Knauf België. De waarden die de stichters uitdragen, maken integraal deel uit van het management zoals ik het altijd gekend heb. Bewust, en soms zelfs onbewust, hebben zij mijn beslissingen gestuurd. Bij Knauf heerst er vertrouwen en gaan we ervanuit dat goede ideeën zowel vanuit het management als vanaf de werkvloer kunnen komen. Indien een idee verdere uitwerking verdient, investeert Knauf in dit project. Men mag nooit vergeten dat men vooruitgang boekt dankzij succes. Dat was onze sleutel tot succes vanaf het begin, en dat blijft een lijn waar we niet van afwijken, ongeacht hoeveel tijd er verstrijkt en hoeveel directies elkaar opvolgen.

De naam Knauf geniet een zeer goede reputatie. Dat is uiteraard zeer positief en datgene waar we naar streven, maar het is ook een dagelijkse uitdaging om dit niveau aan te houden.

Men noemt Knauf wel eens een multinational met familietraditie…

LK: Absoluut! Dat hoor ik graag! Wat telt, is de filosofie waarmee we werken, en ik hoop dat vertrouwen altijd de motor van het succes van Knauf blijft, aangezien men enkel slaagt indien men ambitieus is. Dat moeten we promoten binnen het bedrijf.

Ik heb markten verdedigd met mijn vader. Het feit dat er een nauwe band bestaat tussen de baas – die de naam van het merk draagt – en de klanten liet ons toe een vertrouwensrelatie op lange termijn op te bouwen. Ik had soms een vriendschappelijke band met bepaalde partners die ook familiebedrijven waren. Ik weet dat dit vandaag nog steeds zo is. Binnen Knauf wordt er veel belang gehecht aan het feit dat de behoeften van de klanten in lijn zijn met de oplossingen van onze vertegenwoordigers. Het is uitermate belangrijk dat wij professionals met raad en daad kunnen bijstaan op de werf en we de handelaren kunnen adviseren. Ik ben ervan overtuigd dat onze uitstekende service ons fundamenteel onderscheidt van de concurrentie. Partnership is onze trademark.

Wanneer onze fabriek zijn deuren opende in Engis, waren we niet zo talrijk vertegenwoordigd als vandaag. Ik kende de naam van iedere collega en dat was het geval tot aan mijn pensioen. Als directeur stond mijn deur open voor iedereen die met mij wou praten. Het was niet nodig om op voorhand een afspraak te maken.

PR: We moeten niet uit het oog verliezen dat zelfs vandaag de Knauf Group niet beursgenoteerd is. Het is een bewuste keuze en laat ons toe om de menselijke kant van het bedrijf hoog in het vaandel te blijven dragen. Het is in het belang van het bedrijf om de langetermijnvisie als leidraad te nemen. Wij willen niet afhankelijk zijn van de marktwerking met zijn schommelingen. Wij nemen beslissingen in functie van Knauf.

Daarnaast is er een ander kenmerk dat ons typeert. Voor iedere internationale regio verkiest Knauf om te opteren voor lokale leiders. Dit is belangrijk omdat we zo telkens beslissingen kunnen nemen die nauw aansluiten met de wensen van de markt. Beslissingen die gecorreleerd zijn met dezelfde gewoonten en gebruiken van het lokale personeel. Zo staan we steeds dicht bij hen.

Wat herinnert u zich van de samenwerking met uw vader?

LK: Mijn vader, Alphonse Knauf, was iemand die de gave bezat om integriteit en visie te combineren. Wat hem vooral typeerde was zijn unieke capaciteit om in alles wat hij deed, een pionier te zijn. Hij was een uitstekende technicus en studeerde als mijningenieur af aan de universiteit van Berlijn. Hij presteerde het om als eerste een roterende oven te ontwerpen en te ontwikkelen om gips te verbranden. In 1975 werd onze gipspleister MP 75 gefabriceerd wat de stukadoor in staat stelde om gips via de PFT G1

machinaal te verspuiten. Deze strategische beslissing blijkt tot op de dag van vandaag primordiaal voor onze Group.

Een persoonlijke noot. Ik herinner me de vele reizen die ik samen met mijn vader maakte. In 1975 vertrokken we naar China. We keerden drie jaar later terug en ik moet toegeven: het was een ongelofelijk cultureel avontuur door de contacten die ons ontvingen.

Welke zijn de uitdagingen die Knauf te wachten staan?

PR: Ik ben er zeker van dat Knauf zal blijven groeien zoals het altijd al heeft gedaan. We hebben nog heel wat expansiemogelijkheden in Azië, Indië en Afrika. De twee pijlers van Knauf zijn de gips- en isolatiesector. Het feit dat wij staan voor kwaliteit, is volgens mij onze grootste troef. Knauf maakt altijd de reflectie om de verwerkingswijze van de mensen die met onze producten werken zo comfortabel mogelijk te maken. Wij gaan er prat op onze verschillende gamma’s steeds te verbeteren.

Eén van de grootste uitdagingen voor de toekomst is de ontwikkeling van digitale technologie. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de ontwikkeling van BIM (Building Information Modelling):

het online platform die de projectontwikkelaars toelaat om de verschillende bouwmaterialen op zijn werf te kennen en hij alle productreferenties, -kwaliteiten en –locaties eenvoudig terugvindt.

Ten slotte dient de ontwikkelingsstrategie voor onze oplossingen duurzaam te zijn. En dit zowel voor de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe systemen en logistieke oplossingen. De kaart die volgens mij getrokken dient te worden, is de ontwikkeling van volledig recycleerde producten die gemaakt worden vanuit gerecycleerde materialen.

U heeft een zeer positieve kijk op uw carrière…

LK: Klopt! Ik had de ongelofelijke opportuniteit om Knauf België geheel uit de grond te stampen. Het was ook een absolute privilege om tijdens mijn carrière uiterst interessante mensen te ontmoeten en prachtige landen te ontdekken. Ik herinner me nog de tijd dat we met een auto van vier plaatsen samen met een geoloog gipsgroeven gingen ontdekken. Op deze manier genoot ik van vele prachtige landschappen binnen Zuid-Amerika, Spanje, Israël en Italië. De groeven die we vroegen ontdekten, bevoorraden nog altijd de fabrieken van vandaag.

Werkelijk, ik moet bekennen dat mijn carrière mij toeliet om heel wat te ontdekken en dat mijn enthousiasme voor nieuwe zaken en projecten zelden werden afgeremd!

Ik ben nog steeds trots op het opleidingscentrum “Knauf Academy” op onze site te Engis. Het idee kwam vanuit Duitsland en was vanaf de start een enorm succes. Er zijn ieder jaar meer dan 2000 mensen die bij Knauf een opleiding in professionele technieken bijwonen. Kunt u zich inbeelden hoeveel mensen de afgelopen 40 jaar bij ons een opleiding genoten.

Neemt u soms contact op met meneer Knauf wanneer u strategische keuzes voor het bedrijf neemt?

PR: Neen nooit! Hij is mij steeds voor… (lacht) Het is belangrijk om weten dat Lothar steeds op de hoogte is van de resultaten van onze groep. Hij analyseert razendsnel de cijfers en weet dus wanneer er belangrijke beslissingen moeten genomen worden. Soms delen we zelfs hetzelfde bureau! Ik lach nu wel, maar ben zeker niet de enige die beslissingen neemt.

Ik word omringd door een uiterst capabel directiecomité die me de nodige ondersteuning geven wanneer er stevig onderbouwde beslissingen worden genomen. De kracht van een onderneming bestaat eruit te anticiperen via het maken van de juiste investeringen binnen een volwassen markt. Dit is hoe ons managementteam fungeert.

Als u was …

Mr Renard…

Een kwaliteit: Punctueel
Een gebrek: Ongeduldig
Een land: België
Een kleur: Groen
Een boek: De oude man en de zee van E. Hemingway
Een liedje: Sky van Colplay
Een geschiedkundige held: Jack Nicklaus
Een natuurlijke gave: Begripvol
Een advies: Altijd vooruit kijken

Mr Knauf…

Een kwaliteit: Gepassioneerd
Een gebrek: Ongeduldig
Een land: Spanje
Een kleur: Herfstgroen
Een boek: Oorlog en vrede van Tolstoj
Een liedje: Rehab van Amy Winehouse
Een geschiedkundige held: Magellaan
Een natuurlijke gave: Levensvreugde
Een advies: Niet wachten tot morgen