“Think Green, Build Blue!”

Knauf Blue is een nieuw platform dat volledig aan de milieuthematiek is gewijd. Geoffrey Houbart, de initiatiefnemer, vertelt er hier alles over!

Lees verder