Think Green, Build Blue: dat is de slogan van ‘Knauf Blue’, het nieuwe platform dat volledig gewijd is aan het klimaat. Een gloednieuwe site, een nieuwe brochure … bij Knauf beweegt er heel wat op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke producten. Een meer dan noodzakelijke stap voorwaarts.

Knauf Blue: een innovatieve tool

Knauf wordt meer en meer verzocht om informatie te leveren over recycling, de milieuthematiek of de levenscyclus van producten. Om daarop in te spelen, heeft Knauf het platform ‘Knauf Blue’ gelanceerd. Geoffrey Houbart, Business Strategy Manager bij Knauf, legt de beweegredenen achter dit initiatief uit:

“We hebben dit platform om meerdere redenen in het leven geroepen. Om te beginnen wilden we alle informatie groeperen die met het milieu te maken heeft. Daarnaast is het ook een manier om onze inspanningen onder de aandacht te brengen en een balans op te maken. Dankzij de lancering van een nieuwe site en een nieuwe brochure kunnen we een stand van zaken maken. We hebben nu een beeld van van wat er al is gebeurd en welke zaken we nog moeten aanpakken.”

Geoffrey Houbart

Knauf Insulation publiceert al elk jaar een duurzaamheidsrapport. Nu slaat Knauf met Knauf Blue dezelfde richting in. De site bevat een waaier aan informatie over product labeling, eigen verklaringen, EPD’s (milieuverklaringen) en milieucertificeringen voor gebouwen die te maken hebben met Knauf-producten in België.

Bovendien maak je op de site kennis met het Knauf-beleid op het gebied van recyclage en de innovatieoplossing voor het materiaaltransport.

Kostbare informatie op één plek

De informatie die op Knauf Blue staat, is interessant voor een gevarieerd doelpubliek. Duurzaamheid is een thema dat bij heel wat mensen nog mysterieus is, maar toch is het dringend tijd om het geleverde werk in België in de spotlights te zetten”, aldus Geoffrey Houbart.

“We willen de labeling van onze producten onder de aandacht brengen, de milieuverklaringsformulieren groeperen die vaak door onze auditoren worden gevraagd, informatie geven over ons transportbeleid en nog veel meer. Met Knauf Blue brengen we al die aspecten samen.”

Wil je meer weten? Afspraak op :