De Derde Long is een initiatief in Vlaanderen, waarvan Knauf een geëngageerde partner is. Kennis delen is meer weten. Onder dat motto bracht De Derde Long, het communicatie- en kennisplatform voor een duurzaam woon- en werkcomfort, in Gent een kwartet bevlogen sprekers samen.

Zuurstofkuur voor ontwerpers

Tijdens de workshop van 9 mei op de CommunicatieCampus in Gent illustreerden Bruno Poelman (projectarchitect Jaspers-Eyers) en Guy Eeckhout (EHS & Facility Director Barco) het nieuwe werken aan de hand van de Barco One Campus.
De andere presentaties werden vakkundig verzorgd door architect Glen Sestig en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De talrijke aanwezigen waren unaniem: dit was een geslaagde hoogtestage.

“De opdracht van het architectenbureau eindigt niet bij de oplevering, maar duurt de ganse levenscyclus van het gebouw”

Architect Bruno PoelmanJaspers & Eyers over The Circle, het centrale gebouw op de Barco site. Een modern meesterwerk in een ronde vorm.

“Architectuur kan pas goed functioneren als de technieken goed verwerkt zijn”

Architect Glenn Sestig – Glenn Sestig Architects

“Plaats maken voor de mens en plaats maken voor de natuur”. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck doet een oproep tot samen plaats maken.

Leo Van Broeck is burgerlijk ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck

Wetenschappelijke zoektocht naar gezonde ademruimte

De plek waar we wonen en werken heeft een grote invloed op ons welbevinden en onze gezondheid. Nog te dikwijls rijzen er daarmee problemen. Om de meest recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten en inzichten over deze materie te verzamelen en verspreiden, werd eind 2014 het communicatie- en kennisplatform De Derde Long in het leven geroepen. Dit samenwerkingsinitiatief wil knowhow opbouwen en uitwisselen, en zo de kloof dichten tussen de wensen van bewoners of gebruikers betreffende een gezonde binnenruimte, en de realiteit die daar soms ver van verwijderd blijft.

Polyvalent puikje van partners

Op het platform bundelen een academisch team en een selecte groep specialisten uit de industrie hun kennis en expertise. Daarmee mogen we De Derde Long omschrijven als een heus laboratorium dat ten dienste staat van architecten, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers, opdrachtgevers en gebouwbeheerders. Op basis van die onderzoeksfunctie wil het platform gefundeerde oplossingen, toepassingen en inzichten aanreiken voor de volledige levenscyclus van een gebouw. Partners van het project zijn Knauf, Interalu/LCC, Harol, Desso, Vitra, Multiline, Grohe, AVC Gemino, Boss Paints, Miele en Lumac Signs.

Geïnteresseerd? Op zoek naar inspiratie?  Bezoek de website van De Derde Long